W ramach działalności gospodarczej fundacji TRES oferujemy tworzenie koncepcji plastycznych i marketingowo-promocyjnych dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury, instytucji społecznych i ośrodków edukacyjnych.


Dzieląc się swoim ponad 16-letnim doświadczeniem i umiejętnościami staramy się by zadania, które organizacje pozarządowe bądź instytucje wykonują, miały interesującą oprawę plastyczną, spójną z koncepcją promocyjną
i adekwatną do roli i znaczenia działań. Współpracując z organizacjami razem, uważnie analizujemy problemy i staramy się znajdować optymalne rozwiązanie, ze szczególnym naciskiem na ich jakość. Stykając się na co dzień
z zagadnieniami związanymi z projektowaniem graficznym, rynkiem wydawniczym, mediami i promocją, mamy świadomość realnych kosztów i umiemy te koszty racjonalizować.


Fundacja TRES jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą. Jesteśmy płatnikami VAT.

Środki wypracowane przez fundację są przeznaczane na cele statutowe i dalszy rozwój naszej organizacji.


Fundacja TRES w ramach działalności gospodarczej oferuje:

  1. Projekty identyfikacji wizualnych

  2. Projekty książek i czasopism

  3. Projekty na różne nośniki reklamy

  4. Strony www

  5. Prezentacje multimedialne

  6. Przygotowanie do druku i współpracę z drukarnią

  7. Fotografie reklamowe

  8. Strategie marketingowe

  9. Akcje promocyjne i spotkania integracyjne

  10. Filmy promocyjne i dokumentacje zdarzeń


W związku z tym, iż jesteśmy organizacją pozarządową oferujemy entuzjazm podczas pracy i pełne zaangażowanie czasowe – to, o co czasem trudno w komercyjnych firmach reklamowych czy wydawniczych.

Dbałość o kulturę obrazu i czytelność przekazu jest nam szczególnie bliska. Oferujemy swą wiedzę i wieloletnie doświadczenie oraz zaangażowanie przy współpracy
z innymi organizacjami i podmiotami gospodarczymi.

oferta fundacji