Blog Summary Widget

Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne
i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

nasze projekty