Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

ELEMENTARZ TRADYCJI REGIONU KOZŁA


W ramach projektu dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski powstała „książka do mazania” – Elementarz tradycji Regionu Kozła. Proponujemy dzieciom ciekawą i kreatywną podróż ku żywym jeszcze w regionie zwyczajom. W publikacji wykorzystane zostały fotografie z kolekcji Fundacji TRES. W ramach zadania odbyły się również warsztaty dla najmłodszych.

WIRTUALNA KOLEKCJA WITRAŻY
Z PRACOWNI  DEZYDEREGO MOCZNAYA


Projekt współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminę Zbąszyń polega na upublicznieniu on-line ocalałych witraży ze zbąszyńskiej pracowni witrażowej Dezyderego Mocznaya. Na www.szklanepozytywy.pl pokazujemy witraże sfotografowane w Łodzi, Jarocinie, Chorzowie, Zbąszyniu i Wolsztynie. Można obejrzeć je w dużych zbliżeniach i wariantach oświetlenia.

FOTOSZANSA 2018 – WARSZTATY FOTOGRAFICZNE DLA UCZNIÓW WIELKOPOLSKICH SZKÓŁ SPECJANYCH


Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W edycji 2018 w projekcie bierze udział kilka szkół specjalnych z Wielkopolski. Pod czułym okiem pedagogicznym Beaty Landsberg i krytycznym Wojtka Olejniczaka wychowankowie tych placówek poznają frajdę fotografowania.

INWENTARZ KOLEKCJI SZKLANYCH NEGATYWÓW I FOTOGRAFII
FUNDACJI TRES


Dzięki dofinansowaniu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zrealizowaliśmy zadanie publiczne pod tytułem: „Opracowanie, skatalogowanie, konserwacja i upublicznienie inwentarza szklanych negatywów i fotografii należących do fundacji TRES”. Efekty projektu dostępne są na  www.szklanenegatywy.pl

ZBĄSZYŃ 1938


Deportacje z Niemiec do Zbąszynia ludności pochodzenia żydowskiego posiadającej polskie paszporty. To temat, którym zajmujemy się od 2008 roku. Aby pomóc szukającym danych o deportowanych  Fundacja TRES podjęła inicjatywę scalenia informacji niedostępnych dotychczas on-line na wspólnym portalu www.zbaszyn1938.pl, gdzie po zalogowaniu będzie można zapoznać się ze zindeksowanymi dokumentami.

„Do zobaczenia za rok w Jerozolimie – deportacje polskich Żydów w 1938 roku z Niemiec do Zbąszynia” to dwujęzyczna (polsko-angielska) książka pod redakcją Izabeli Skórzyńskiej i Wojciecha Olejniczaka przedstawiająca historię, tło polityczne i społeczne oraz pamięć tzw. Polenaktion a w szczególności czas dziesięciu miesięcy pobytu w Zbąszyniu (przygranicznym miasteczku w zachodniej Wielkopolsce) tysięcy deportowanych z Niemiec polskich Żydów.
Zobacz www.zbaszyn1938.pl Zainicjowaliśmy tu pomysł gromadzenia za pomocą strony internetowej informacji o deportacjach z 1938 roku. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego włączenie się w tworzenie otwartego archiwum.

Fundacja TRES jest współwydawcą polsko-francuskiego albumu „Na obcej ziemi - groby polskie na cmentarzach paryskich i Montmorency”. Autorem koncepcji i zdjęć jest Hanna Olejniczak-Zaworonko, fotografka od 25 lat mieszkająca w Paryżu. Ponad 300 barwnych fotografii pokazuje niezwykłe zakątki paryskich nekropolii związane z emigracją polską. Książkę można nabyć przez internet http://www.regards-multiples.com/index.php/ouvrages/4-en-terre-dexil

W Polsce dostępna w wybranych księgarniach.

„Elementarz tradycji Regionu Kozła” to książka do mazania. Ania Kaźmierak – autorka koncepcji, ilustracji i projektu graficznego zabiera czytelników wwyjątkową podróż do zachodniej Wielkopolski gdzie do tej pory gra się na kozłach szlakiem kultury tradycyjnej. Z książki, dzieci dowiedzą się więcej o wyjątkowch instrumentach muzycznych. Jak są zbudowane i zdobione. Podpowiemy dzieciom, jak można przebrać się za cymprownika i siwka, jak brzmią słowa w gwarze, z czego wyplata się kosze, jak tańczy się szewczyka. Jak wyglądali najsłynniejsi muzykanci i regionaliści, jakie stroje noszono w Regionie Kozła od święta, a jakie na co dzień. Język elementarza korzysta ze zdjęć archiwalnych, które w autorski sposób przetwarza. Sięgnęliśmy do źródeł starszych niż pamięć kolorowych fotografii. To po to, żeby odejść od sztampowego obrazu kultury wiejskiej, tak często obecnego w bezrefleksyjnym postrzeganiu tradycji. Archiwa ikonograficzne, które cytujemy w książce to kolekcja szklanych negatywów naszej fundacji.

NASZE PUBLIKACJE

fundacja TRES / 2008-2018

Elementarz tradycji Regionu Kozła


Autorka: Anna Kaźmierak

Wydawca: Fundacja TRES

Zbąszyń 2017

Do zobaczenia za rok w Jerozolimie. Deportacje polskich Żydów w 1938 roku z Niemiec do Zbąszynia


Redaktorzy: Izabela Skórzyńska,
Wojciech Olejniczak

Wydawca: Fundacja TRES

Zbąszyń –  Poznań 2012

Na obcej ziemi – groby polskie na cmentarzach paryskich i Montmorency


Autorka koncepcji i fotografii:
Hanna Olejniczak-Zaworonko

Autorzy tekstów: Barbara Kłosowicz-Krzywicka, Andrzej Biernat, Hanna Olejniczak-Zaworonko

Wydawca: Regards Multiples,
Fundacja TRES

Paryż 2011

REGIONALNA GRUPA BARW
CYFROWE REPOZYTORIUM KOLORU


Projekt wspólfinansowany przez Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna dotyczy dokumentacji, archiwizacji i udostępniania unikalnych zjawisk z zakresu ludowego nazewnictwa kolorów, które pod koniec XIX wieku weszły, w bardzo ściśle określonej palecie, do użycia w stroju ludowym kilku regionów Centralnej Polski (m.in. opoczyńskie, rawskie, łowickie). Efekty projektu można zobaczyć na stronie www.regionalnagrupabarw.pl

FARBIARNIA – DRZWI OTWARTE


Zapraszamy do odwiedzenia dawnej farbiarni wełny rodziny Sochów w Rzeczycy, którą otwieramy na czasowe zwiedzanie w formie przydomowego muzeum. Więcej szczegółów na: www.regionalnagrupabarw.pl

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa". Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.